Äänityöpajoissa avaamme koko kehoa sekä kuulemiselle että äänen tuottamiselle. Tutustumme äänen resonanssiin, värähtelyyn, itsessämme ja muissa. Tulemme tietoisemmiksi ympäristön äänistä joita arjessa harvoin edes havaitsemme. Eri-ikäisille ja erilaisista äänenkäytön taustoista tuleville työpajat räätälöidään ryhmän mukaan.

Huollamme ääntä, tutkimme optimaalista äänenkäytön tapaa mm. puhetyöläisillä tai opimme käyttämään ääntä tavoin joista emme aiemmin ehkä ole tienneetkään. Näyttelijöitä opettaessani pääpaino on kehon, puheen, äänen ja laulun orgaanisessa suhteessa.

Työpajoissa luomme musiikkia instrumenteilla, joita löytyy mistä tahansa ympäriltä, tavallisilla arjen esineillä. Lisäksi kerromme tarinoita tai kuvaamme paikkoja tai mielentiloja ilman sanoja, pelkän äänen avulla. Keskeistä on improvisoiminen ja hetkeen heittäytyminen.

Työpaja mahdollistaa suuremman tietoisuuden äänen vaikutuksista itseemme ja ympäristöömme sekä kasvavan ymmärryksen äänen suorasta yhteydestä tunteisiimme.