Marja Skaffari on Tampereella asuva freelance-näyttelijä, esitystaiteilija ja joogaopettaja.

Skaffari on valmistunut näyttelijäksi Turun taideakatemian musiikkiteatterin koulutusohjelmasta vuonna 2002. Hän on työskennellyt vapaissa ryhmissä Turussa, Helsingissä ja Tampereella. Skaffari on vieraillut mm. Todellisuuden tutkimuskeskuksen, Teatteri Venuksen, Teatteri Naamio ja Höyhenen, Teatteri Telakan, Tampereen Työväen Teatterin ja Ahaa Teatterin esityksissä.

Skaffarin työskentelyn kulmakiviä ovat hänen sooloesityksensä. Ne ovat kevytrakenteisia ja helposti paikasta toiseen siirrettäviä. Voimakas elementti esityksissä on äänimaailma niin esiintyjän omalla äänellä kuin instrumentein tai ”epäinstrumenteinkin” tuotettuna. Skaffari yhdistää ääni-improvisaatiota nauhoitettuun tai esityksen aikana luuppikoneella nauhoittamaansa musiikkiin.

Tekstit Skaffari kirjoittaa itse tai dramatisoi valmiista tekstikatkelmista. Aiheina häntä kiinnostavat ihmisten välinen kohtaaminen, muistot ja muistaminen ja henkilökohtaisen avautuminen yleiseksi. Sooloesitysten aiheina ovat usein henkilöt jotka omilla valinnoillaan ovat saattaneet itsensä yhteiskunnan marginaaliin. Näillä ihmisillä on ollut voimakas sosiaalinen omatunto tai muunlainen vakaumus, joka on tehnyt valtavirrassa kulkemisen mahdottomaksi. Ulkopuolelle asettuminen on mahdollistanut näille henkilöille myös tarkkojen havaintojen tekemisen ympäröivästä todellisuudesta. Skaffari haluaa puhua moniäänisyyden puolesta.

Marja Skaffari opettaa äänen käyttöä, ääni-improvisaatiota, laulua ja vetää äänityöpajoja. Kaikessa opetuksessa haetaan kehollista yhteyttä äänen tuottamiseen ja aktivoidaan sekä sisäistä, että muiden kuuntelua. Skaffarilla on Teatteritaiteen opettamisen (Stadia 2006) sekä Kuntouttavan musiikkitoiminnan (HAMK 2012) täydennyskoulutukset.

Skaffari toimii myös joogaopettajana ja on itse kehittänyt Joogan ääni -tunnin ja workshopin jossa äänenkäyttö ja asanaharjoitus yhdistyvät. Skaffari on valmistunut joogaopettajaksi Om Yoga- koululta 2011.